Langer Thuis Wonen In Uw Vertrouwde Woning

Hoe kan ik als oudere thuiszorg krijgen?

Als je langer thuis blijft wonen, krijg je daar vaak ondersteuning bij nodig. In dat geval kun je thuiszorg aanvragen. Veel ouderen maken hier gebruik van. Er zijn verschillende redenen om thuiszorg aan te vragen. Meestal is er sprake van een ziekte of beperking. Ook voor ouderen met dementie is thuiszorg noodzakelijk. Thuiszorg kan bestaan uit verpleging en verzorging, maar ook hulp in de huishouding is mogelijk. Er zijn verschillende ‘potjes’ waaruit deze zorg gefinancierd wordt, bijvoorbeeld door de gemeente of door je ziektekostenverzekering.

Verpleging of verzorging via thuiszorg

Heb je thuis verzorging of verpleging nodig? Dan wordt de zorg betaald vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. Deze vorm van thuiszorg wordt ook wel wijkverpleging genoemd. De meeste verplegenden of verzorgenden werken binnen een thuiszorgorganisatie. Je kunt zelf kiezen van welke organisatie je het liefst zorg wilt ontvangen. Hiervoor is geen verwijzing van een arts nodig. Toch heb je in zo’n situatie meestal regelmatig contact met je huisarts. De wijkverpleegkundige is een belangrijk spil in het netwerk van zorg. In de eerste plaats als zorgverlener, maar ook als contactpersoon met je familie, huisarts en andere zorgverleners.

Wat is wijkverpleging?

Alle verpleging en verzorging die je thuis krijgt, valt onder de wijkverpleging. De verplegende of verzorgende helpt je bij het douchen, aankleden of naar het toilet gaan. Ook wondverzorging wordt door de wijkverpleging verzorgd, net als het klaarzetten van medicatie. De wijkverpleegkundige zal altijd eerst met je bespreken welke dingen je zelf kunt en bij welke zaken je verpleging of verzorging kunt gebruiken. Voor wijkverpleging neem je contact op met een thuiszorgorganisatie. Wil je weten welke zorgaanbieders er in je regio zijn? Neem dan contact op met de gemeente, je huisarts of het sociale wijkteam.

Huishoudelijke hulp via thuiszorg

Heb je geen verpleging of verzorging nodig, maar wel hulp bij het huishouden? Dan kun je huishoudelijke hulp aanvragen. Dat is voor ouderen een ideale ondersteuning om langer thuis te kunnen wonen. Voor deze vorm van hulp klop je aan bij je gemeente. Huishoudelijke hulp valt namelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. De contactpersoon van de gemeente gaat met je in gesprek om af te stemmen hoeveel hulp er nodig is. De thuiszorghulp die je komt helpen, is niet alleen een hulp in de huishouding, maar houdt ook een oogje in het zeil. Zo kan er meer hulp worden ingeschakeld als dat nodig is.

Wat zijn de kosten van thuiszorg?

Heb je zorg van de wijkverpleging nodig? Dan betaalt je zorgverzekering die vanuit het basispakket. Je betaalt geen eigen risico. Dat is anders bij de huishoudelijke hulp voor ouderen of andere zorg vanuit de WMO. Daarvoor betaal je een eigen bijdrage aan de gemeente. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van een aantal zaken. Zo wordt er gekeken naar leeftijd, inkomen en uit hoeveel personen je huishouden bestaat. Ook de soort en hoeveelheid zorg telt mee, net als de gemeente waarin je woont. Enkele zorgverzekeraars hebben een aanvullend pakket om deze eigen bijdrage te verzekeren. Ook is er in sommige situaties vrijstelling van de eigen bijdrage. Dit kun je navragen bij je gemeente.

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp