Langer Thuis Wonen In Uw Vertrouwde Woning

Vergoeding ouderen voor hulpmiddelen: zorgverzekering of gemeente?

Er zijn diverse vergoedingen beschikbaar voor hulpmiddelen voor ouderen. Onder deze hulpmiddelen vallen onder andere een rolstoel, een scootmobiel en aanpassingen in de woning. Waar sommige vergoedingen beschikbaar zijn via de gemeente, waar andere via de zorgverzekering vergoed worden. Dit kan voor verwarring zorgen. Het is vervelend als achteraf blijkt dat een bepaalde investering toch niet wordt vergoed. Door overzichtelijk te maken welke hulpmiddelen door welke instantie vergoed worden, kunnen ouderen gemakkelijker de juiste hulp krijgen.

Vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Er zijn verschillende regelingen waar ouderen aanspraak op kunnen maken. De eerste instantie is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet is bedoeld om mensen te helpen om langer thuis te wonen. Hieronder vallen aanpassingen van de woning en hulpmiddelen ter bevordering van de mobiliteit, zoals een scootmobiel of een rolstoel. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Om aanspraak te maken op een vergoeding vanuit de Wmo kan een oudere zich melden bij de gemeente. Er wordt dan onderzocht welke hulpmiddelen het aansluiten bij de persoonlijke behoeften.

Maatwerkvoorziening en algemene voorzieningen vanuit de Wmo

Vanuit de Wmo zijn er twee verschillende soorten voorzieningen. De gemeente is namelijk verplicht ondersteuning te bieden aan mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Bijvoorbeeld het regelen van vervoer, een beschermde woonplek of dagbesteding op maat. Ook aanpassingen in de woning, zoals een aangepaste keuken of een traplift vallen onder maatwerkvoorzieningen. Daarnaast zijn er algemene voorzieningen die de gemeente verzorgt. Bijvoorbeeld een boodschappendienst, een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn en maaltijdverzorging. Ook hulp aan buurthuizen en verenigingen valt onder de algemene voorzieningen. Vereniging en buurthuizen kunnen ook aanspraak maken op een vergoeding vanuit de Wmo.

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Veel hulpmiddelen voor ouderen worden (deels) vergoed vanuit de zorgverzekering. Hierbij kan gedacht worden aan hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging of revalidatie. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of speciale matrassen. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering en moet vaak deels van het eigen risico worden betaald. Ook hulpmiddelen zoals kunstgebitten en gehoorapparaten worden vanuit de zorgverzekering vergoed. Er moet ook een eigen bijdrage en eigen risico worden betaald.

Hulpmiddelen die buiten het basispakket vallen

Er zijn ook hulpmiddelen die niet in het basispakket vallen. Bijvoorbeeld eenvoudige loophulpmiddelen. Dit zijn hulpmiddelen als rollators, krukken en looprekken. Deze hulpmiddelen zijn verkrijgbaar bij een thuiszorgwinkel en moeten zelf worden aangeschaft. Sommige verzekeringen bieden wel een vergoeding voor het huren van deze hulpmiddelen. Daarnaast kan voor sommige hulpmiddelen een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Een vergoeding regelen via de juiste instantie

Het geeft zekerheid als een oudere vooraf weet op wat voor vergoeding er aanspraak gemaakt kan worden. Naast de Wmo en vergoedingen vanuit de zorgverzekering, is er ook de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze is meestal niet van toepassing voor ouderen, maar soms wel. Hieronder vallen verblijf in een zorginstelling, geneeskundige zorg en ook begeleiding, verpleging en verzorging. Voor een vergoeding vanuit de Wlz kan er een aanvraag worden gedaan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zo is er voor diverse soorten hulpmiddelen voor ouderen een passende vergoeding te verkrijgen. Bekijk in dit artikel welke organisaties nog meer vergoedingen bijdragen aan ouderen.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp