Langer Thuis Wonen In Uw Vertrouwde Woning

Voor- en nadelen langer thuis wonen

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Omdat er geen geschikte plek is in een zorginstelling, omdat ze geen medische indicatie hebben of omdat ze graag in de vertrouwde omgeving willen blijven. Daarnaast wordt het vanuit de overheid actief gestimuleerd om langer thuis te wonen. Er zijn zowel voor- als nadelen verbonden aan het langer thuis wonen. Het grote voordeel is natuurlijk dat er geen afscheid genomen hoeft te worden van de vertrouwde omgeving. Zowel het afscheiden moeten nemen van de vertrouwde woning als van buren of andere goede vrienden, maar ook huisdieren, wordt vaak als moeilijk ervaren.

Langer in de vertrouwde omgeving blijven wonen

Thuis is de plek waar veel mensen zich fijn voelen. Buren en vrienden wonen vaak in de buurt en daar hoeft geen afscheid van genomen te worden. Ook eventuele huisdieren zijn niet altijd welkom in een zorginstelling. Een ander voordeel van thuis blijven wonen is dat de zelfstandigheid hoger blijft. Doordat in een zorginstelling veel dingen uit handen worden genomen, gaat de zelfstandigheid al snel achteruit. Daarnaast vinden veel ouderen het niet fijn als ze het gevoel hebben de regie te verliezen. Ze kunnen immers niet meer zelf alles beslissen.

Lagere vaste lasten bij langer thuis wonen

Een ander voordeel van thuis blijven wonen in een koopwoning is dat de woning vaak al helemaal is afgelost. Daardoor hoeft er maandelijks geen hypotheek te worden betaald en zijn de lasten dus lager. Dit is wel erg afhankelijk per situatie. Moeten er namelijk veel aanpassingen worden gedaan in huis of is er veel hulp nodig, dan kunnen de kosten hiervan hoog oplopen. Deze kunnen (deels) vergoed worden door de gemeente, maar dit afhankelijk van de situatie. Naast alle voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan langer thuis wonen. Zo is er niet altijd mogelijkheid voor voldoende zorg en komt eenzaamheid vaker voor.

Eenzaamheid onder ouderen neemt toe

Ouderen die zelfstandig wonen zijn eerder eenzaam dan ouderen die in een zorginstelling wonen. Met de toenemende individualisering in de samenleving is eenzaamheid dan ook een steeds groter probleem. Daarnaast vallen op oudere leeftijd veel vrienden en bekenden helaas weg. Daardoor wordt de sociale kring erg klein en kan er een sociaal isolement ontstaan. Er zijn diverse manieren om eenzaamheid tegen te gaan, zoals het aansluiten bij een hobbyclub, het gebruiken van een computer om contact te leggen met anderen en deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd in de woonplaats.

Ouderen in een tehuis

Het verkrijgen van voldoende zorg

Ouderen die thuis wonen zijn voor zorg afhankelijk van mantelzorgers of thuiszorginstellingen. Er is afhankelijk van de zorgbehoefte, echter niet altijd de mogelijkheid tot voldoende zorg. In deze gevallen is thuis blijven wonen vaak niet mogelijk. Ook kan het aanvragen van hulp via de gemeente lang duren, waardoor er lang moet worden gewacht op de juiste hulp. Ouderen die thuis wonen moeten daarnaast ook vaker een beroep doen op hun naasten voor hulp. Al met al zijn er diverse voor- en nadelen verbonden aan langer thuis wonen. Het is dan ook verschillend per oudere of langer thuis blijven wonen wel of niet aan te raden is.