Langer Thuis Wonen In Uw Vertrouwde Woning

Wat is WMO en hoe werkt het?

WMO staat voor Wet Maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is bedoeld om mensen te helpen zo lang mogelijk thuis te wonen. En om ze deel te laten nemen aan de maatschappij. Je gemeente zorgt voor de uitvoering van deze wet. De WMO is voor mensen die thuis hulp nodig hebben. Met die hulp kunnen ouderen bijvoorbeeld zelfstandig blijven wonen. Maar ook als je hulp nodig hebt om je te redden in de maatschappij, helpt de WMO daarbij. Door deze wet is je gemeente verplicht om je de nodige ondersteuning te geven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hulp in de huishouding voor ouderen. Of het installeren van een traplift als je niet meer naar boven kunt.

Hoe vraag je hulp via WMO aan?

Als eerste maak je een melding voor ondersteuning bij het WMO loket van je gemeente. Dat doe je door het invullen van een formulier. Vervolgens wordt er een gesprek met jou gepland. De gemeente bekijkt je situatie en welke hulp je precies nodig hebt. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Dat krijg je thuisgestuurd. In dat verslag staat een hulpvoorstel van de gemeente. Ben je het hiermee eens? Dan zet je je handtekening onder het verslag en stuur je het terug. Binnen 2 weken beslist de gemeente welke hulp of ondersteuning je krijgt.

In welke vorm krijg je WMO ondersteuning?

Meestal kun je kiezen of je hulp via een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp in natura wilt. Kies je voor een pgb? Dan krijg je een bepaald bedrag toegewezen. Daarvoor kun je zelf zorg inkopen. Bij zorg in natura krijg je ondersteuning van instellingen die de gemeente kiest. Met deze instelling of leverancier heeft de gemeente een contract afgesloten. Gemeenten kunnen verschillend met de organisatie van de WMO omgaan. Zo is er niet altijd een WMO loket, maar wordt er gewerkt met een wijkteam. Voor meer informatie kun je bij je eigen gemeente terecht.

Wie financiert het?

De hulp via de WMO wordt betaald uit belastinggeld. Daarnaast betaal je een eigen bijdrage. De gemeente krijgt geld voor de WMO van de overheid. Hoeveel geld een gemeente krijgt, hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er in de gemeente wonen. En het aantal jongeren en ouderen dat er is. Er zijn meer dan 50 factoren die het WMO bedrag voor de gemeente bepalen. De eigen bijdrage hangt af van de ondersteuning die je krijgt en je leeftijd.

Wat vergoedt de WMO wel en niet?

De WMO biedt algemene voorzieningen, zoals een maaltijdservice of boodschappendienst. Deze voorzieningen zijn voor alle mensen in de gemeente, die dat nodig hebben. Maatwerkvoorzieningen zijn anders. Het aanpassen van je woning of persoonlijke begeleiding is afgestemd op jouw eigen situatie. Daarnaast biedt de WMO vervoersvoorzieningen. Die helpen je om deel te blijven nemen aan de maatschappij. Dit is bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel of vervoer met de regiotaxi. Voor zaken die algemeen gebruikelijk zijn, krijg je meestal geen WMO indicatie. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen die je gewoon in de winkel kunt kopen. Of middelen die niet speciaal voor mensen met een beperking zijn gemaakt.

 

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp