Langer Thuis Wonen In Uw Vertrouwde Woning

Wat voor voorzieningen zijn er voor ouderen?

Er zijn in Nederland veel voorzieningen voor ouderen. Dit zijn heel verschillende voorzieningen, die op allerlei manieren helpen met de zelfstandigheid van ouderen. Er zijn steeds meer ouderen in Nederland en is het belangrijk dat ouderen actief blijven deelnemen aan de maatschappij. Ouderenvoorzieningen zijn dan ook gericht op het welzijn van ouderen. Door de zelfstandigheid te behouden of te vergroten, kan er makkelijker worden deelgenomen in de maatschappij. Sommige voorzieningen zijn speciaal gericht op mensen met een bepaald ziektebeeld, zoals Alzheimer, Parkinson of dementie. Zo is er voor elke oudere een voorziening op maat.

Verschillende vormen van ouderenvoorzieningen

Het begrip ‘voorzieningen voor ouderen’ kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Zorginstellingen waarin ouderen wonen worden geschaard onder voorzieningen. Dit zijn alle soorten instellingen die zorg bieden aan ouderen, op welke wijze dan ook. Ook activiteiten die georganiseerd worden voor ouderen kunnen worden gezien als voorzieningen. Dit maakt het begrip ouderenvoorzieningen een breed begrip. De instellingen waar ouderen wonen, zijn zeer divers. Door de groeiende groep ouderen komen er steeds meer soorten instellingen en wordt de zorg steeds gespecialiseerder.

Wat voor zorginstellingen vallen onder de ouderenvoorzieningen?

Er zijn veel ouderenvoorzieningen gericht op wonen en recreatie. Voorzieningen die gericht zijn op wonen zijn onder meer zorgappartementen, rustoorden, rust- en verzorgingstehuis en rustoorden. Deze vormen van wonen verschillen van elkaar door onder meer de vorm van verzorging en de mate van zelfstandigheid van de bewoners. Ook serviceflats en woningcomplexen vallen onder de ouderenvoorzieningen. Daarnaast zijn dagopvangscentrums en dagverzorgingscentrums voorzieningen voor ouderen. Ook erkende assistentiewoningen en locaties voor kortverblijf vallen onder de ouderenvoorzieningen.

Actieve deelname aan de maatschappij voor ouderen

Veel ouderen die zorg nodig hebben wonen in een zorginstelling. Maar er is ook een grote groep ouderen die geen intensieve zorg nodig heeft, of waar deze zorg wordt verleend door een mantelzorger. Ook voor deze groep zijn er diverse voorzieningen. Hierbij valt te denken aan dagjes uit, die worden georganiseerd door verschillende instanties. Deze uitjes leveren een bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. Ook zijn er vakanties speciaal voor ouderen. De activiteiten tijdens deze vakanties worden speciaal op ouderen afgestemd, zodat iedereen kan deelnemen. Ter ontlasting van mantelzorgers zijn er daarnaast logeerhuizen voor ouderen met dementie of met een lichamelijke beperking.

Mantelverzorgster en oudere dame

Verschillende voorzieningen per gemeente

Soms zijn ouderen niet meer in de gelegenheid zelfstandig of met het openbaar vervoer te reizen. Gemeenten zijn verplicht om passend vervoer te realiseren volgens de wet voorzieningen gehandicapten collectief. Andere voorzieningen zijn gericht op het bieden van gezelschap en het tegengaan van eenzaamheid. Hierbij valt te denken aan een bejaardensoos, eetpunten, bingoavonden, kaartavonden of cursussen omtrent computers of mobiele telefoons.

Per gemeente zijn er verschillende voorzieningen. Op Internet kan er worden gezocht naar geschikte voorzieningen. Daarnaast is bij elke gemeente meer informatie te verkrijgen over de aanwezige ouderenvoorzieningen.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp