Langer Thuis Wonen In Uw Vertrouwde Woning

Welke organisaties dragen bij aan vergoedingen voor ouderen?

Er zijn verschillende organisaties waar ouderen terecht kunnen voor een vergoeding. Dit kan gaan om een financiële vergoeding, maar ook op diensten zoals hulp in de huishouding en een boodschappenservice kan een beroep worden gedaan. Soms is het echter lastig te bepalen bij welke organisatie aan te kloppen voor een vergoeding. Sommige vergoedingen lopen via de gemeente, anderen juist weer via de zorgverzekering. Als er hulp nodig is, is het fijn om zicht te hebben op de verschillende organisaties waar men terecht kan.

Vergoedingen voor ouderenzorg via de gemeente

De overheid stimuleert met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarnaast is vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) budget beschikbaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en de Wlz. Er is vanuit de Wmo geld beschikbaar voor onder andere aanpassingen in de woning, zoals aanpassingen in de keuken of in de douche. Daarnaast zijn er vanuit de Wmo vergoedingen voor hulpmiddelen. Het aanvragen van een scootmobiel of rolstoel verloopt ook via de gemeente. Ook een vergoeding voor zaken als dagbesteding, maaltijdverzorging en huishoudelijke hulp verlopen via de gemeente.

Een maatwerkvoorziening of algemene voorziening

Na het indienen van een verzoek bij de gemeente vindt er een onderzoek plaats om vast te stellen welke hulp er nodig is. Dit is vaak een gesprek wat met de oudere en eventueel familie of begeleiders wordt gevoerd. Een vergoeding kan zowel in de vorm van maatwerkvoorziening of algemene voorziening zijn. Algemene voorzieningen zijn een boodschappendienst, maatschappelijke opvang, maaltijdverzorging et cetera. Maatwerkvoorzieningen zijn aanpassingen in de woning, een rolstoel, vervoersvoorziening of dagbesteding op maat. Ook ondersteuning van mantelzorgers en huishoudelijke hulp behoren tot de maatwerkvoorzieningen.

Vergoeding voor ouderenzorg via de zorgverzekering

Naast de vergoedingen die via de gemeente worden aangevraagd, zijn er ook diverse zaken die de zorgverzekering vergoed. Het basispakket van de zorgverzekering vergoed gedeeltelijk zaken als een gehoorapparaat en fysiotherapie. Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging worden ook vanuit het basispakket vergoed. Veel aanvullende zaken kunnen meegenomen worden in een aanvullende zorgverzekering. Het is dus belangrijk bij het afsluiten van de zorgverzekering na te gaan van welke zorg nodig gaat zijn in het komende jaar. In sommige gevallen is alleen een basispakket voldoende, terwijl in andere situaties een aanvullend pakket aan te raden is. Bekijk welke vergoedingen voor hulpmiddelen via de gemeente of zorgverzekering kunnen.

Overzicht voor vergoedingen voor ouderen

Het is fijn om overzicht te hebben in de verschillende vergoedingen die beschikbaar zijn. Ouderen die langer thuis blijven wonen, hebben recht op diverse soorten vergoeding. Er gelden wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een vergoeding van de gemeente of zorgverzekering te krijgen. Zo komt iemand in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wmo als diegene onvoldoende zelfredzaam is of onvoldoende mee kan komen in de maatschappij. Daarnaast wordt er gekeken of het netwerk kan bijdragen. Een compleet overzicht met alle verschillende vergoedingen voor ouderen staat op de website van Independer.

Het is voor ouderen die langer thuis willen wonen gelukkig mogelijk om diverse vergoedingen te ontvangen voor hulp op maat. Van aanpassingen in de woning tot maaltijdvoorziening, een vergoeding voor ouderenzorg is altijd maatwerk.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp